Creem un marc de referència on s’integren totes les accions comunicatives òptimes per aconseguir rellevància, visibilitat i impacte.

Estratègia de comunicació

Definim una estratègia de comunicació a partir d’una proposta de valor diferencial que implica les audiències, identifica l’entitat i genera relacions de
confiança de llarg recorregut.

Estratègia de comunicació

Definim una estratègia de comunicació a partir d’una proposta de valor diferencial que implica les audiències, identifica l’entitat i genera relacions de
confiança de llarg recorregut.

Pla de comunicació

Proposem qui diu què, mitjançant quins canals, en quina forma i format, en quin moment, i amb quin impacte.

Pla de comunicació

Proposem qui diu què, mitjançant quins canals, en quina forma i format, en quin moment, i amb quin impacte.

Comunicació corporativa
i marca

Dissenyem la identitat de marca i definim la comunicació articulada des del ‘per què’ i basada en criteris de transparència, honestedat i impacte.

Comunicació corporativa i marca

Dissenyem la identitat de marca i definim la comunicació articulada des del ‘per què’ i basada en criteris de transparència, honestedat i impacte.

Comunicació digital

Definim l’estratègia digital, activem les eines i desenvolupem els continguts per reforçar la presència en aquest entorn i promoure la conversa amb els grups relacionals.

Comunicació digital

Definim l’estratègia digital, activem les eines i desenvolupem els continguts per reforçar la presència en aquest entorn i promoure la conversa amb els grups relacionals.

Premsa

Activem relacions i accions amb els mitjans per reforçar la visibilitat, la presència a l’espai públic, el posicionament i la reputació de les persones i organitzacions.

Premsa

Activem relacions i accions amb els mitjans per reforçar la visibilitat, la presència a l’espai públic, el posicionament i la reputació de les persones i organitzacions.

Art i disseny

Conceptualitzem, dissenyem i produïm les creativitats i aplicacions gràfiques de les propostes comunicatives.

Art i disseny

Conceptualitzem, dissenyem i produïm les creativitats i aplicacions gràfiques de les propostes comunicatives.

Audiovisual

Incorporem els llenguatges audiovisuals de manera efectiva per garantir una millor notorietat i impacte d’allò que es comunica.

Audiovisual

Incorporem els llenguatges audiovisuals de manera efectiva per garantir una millor notorietat i impacte d’allò que es comunica.